PALOMA Foresta Resort | Beldibi - Antalya

 • PALOMA Foresta Resort Melon Festival

  Melon Festival

  JUNE

 • PALOMA Foresta Resort Watermelon Festival

  Watermelon Festival

  JUNE

 • PALOMA Foresta Resort Cherry Festival

  Cherry Festival

  AUGUST

 • PALOMA Foresta Resort Grape Festival

  Grape Festival

  SEPTEMBER