PALOMA HOTELS

REZERVASYON
Paloma Number 0850 440 00 00
Paloma Book Now
ODALAR
ODA 1
ODA 2
ODA 3
Paloma Live Chat
Paloma Live Chat
Paloma Live Chat

Hello My Name in Angel.

Paloma Live Chat

Welcome to PALOMA! How can we help you?

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Paloma Hotels çalışanlarına değer veren, doğal hayatın korunması için çalışan,

bölge halkını destekleyen, öğrencilere iş imkânı yaratmayı hedeflemiş, sürdürülebilir turizme katkıda bulunan ve çevre dostu bir şirkettir.

Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol.

Mahatma Gandhi

SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM

Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımını azaltıyoruz, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Yerel ürünlere önem veriyor, yerel tedarikçilere destek veriyoruz. Yerel halkın istihdamı ve eğitimi için çalışmalar yapıyoruz.

ÇEVRE
YAKLAŞIMIMIZ

Otelimiz bünyesinde kurduğumuz çevre yönetim sistemi ile misafirlerimizin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal ve katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar güncellenmiştir.

Sürekli büyüyen PALOMA Hotels grubu otellerine her geçen yıl bir yenisi eklenmekte veya mevcut otellerimiz büyütülmektedir. Ancak İnşaat aşamasında en önem verdiğimiz detay doğal hayatın sürdürülebilmesidir. Arazide bulunan tek bir ağaç bile yok edilmesin diye projelerimiz hassasiyetle hazırlanmaktadır.

İzmir Özdere Bölgesinde 2500 metrekarelik alana 800 fidan dikerek dünyamızın nefes almasına katkıda bulunduk ve her yıl dikilen ağaç sayısı giderek artmaktadır. Sadece hatıra ormanı değil otellerimiz etrafına da ağaçlandırma yapmaktayız.

Çevreyi koruma hedeflerimiz doğrultusunda personellerimize sürekli eğitimler vermekteyiz. Personelimiz yanı sıra misafirlerimizi de bilinçlendirmek için odalarında çevre broşürü bulunmaktadır. Çalışanlarımız ve misafirlerimizle birlikte ‘Çevre İçin 15 Dakika’ etkinlikleri ile çevrede mıntıka temizliği yapmaktayız. Otellerimiz içinde yaptığımız çevre etkinlikleri dışında yerel kuruluşlar ile beraber ağaç dikme etkinliği, çevre yürüyüşleri ve plaj etkinlikleri ile bölge halkını da bilinçlendirme çalışmalarına katılmaktayız.

 

Ambalaj atıklarının bir çöp olmadığının ve geri dönüşüm ürünleri olduğunun bilincinde olarak misafir alanlarında ve personel kullanım alanlarında atık ayrıştırma kovaları ile ambalaj atıklarının ayrıştırılmasını sağlamaktayız. Sıfır atık projesi kapsamında çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Burada toplanan atıklar geri dönüşüm için lisanslı firmalara belge karşılığında teslim edilerek yüzlerce ağacın korunması sağlanmaktadır. Bunun yanında ambalaj atıklarını azaltmayı hedefleyerek çevre kirliliğini minimuma indirmeyi amaçlamaktayız. Bu bağlamda küçük ambalajlı ürünlerin kullanımından kaçınarak ambalaj atık miktarını azaltmaktayız. Ayırdığımız ambalaj atıklarını ve organik atıkları lisanslı firmalara teslim ederek çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamaktayız.

Çevrenin ve doğal hayatın sürdürülebilir yaşam için ne kadar önemli olduğunu her fırsatta çalışanlarımıza verilen eğitimlerle hatırlatmaktayız. Paloma Hotels olarak çevre kirliliğini önlemek ve doğal kaynakların kullanımını doğru sağlamak, böylece gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak başlıca hedeflerimizdendir. Bu amaçla otellerimizde alınan tedbirlerden biri elektrik ve su tasarrufunu sağlamak için fotoselli lambalar ve musluklar kullanılmaktadır. Kullanılan elektrikli aletlerin enerji tasarruflu olanlardan alınmasına dikkat edilmektedir.

Bu bağlamda bünyemizdeki bütün otellerde bir tasarruf ekibi oluşturulmuştur. Tasarruf ekibinin amacı kullanılan enerjiyi azaltmak, tasarruf tedbirlerini belirlemek ve bu tedbirlerin sürdürülebilirliğini kontrol etmektir. Bunun için belirli aralıklarla toplantılar yapılmakta ve tasarruf tedbirlerinin görev tanımı doğrultusunda uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmektedir. Belirlenen tedbirler toplantı ve eğitimlerle çalışanlarımıza aktarılmaktadır. Bütün etkinlik ve eğitimlere yüksek oranda katılımcı sağlamakta ve herkesin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmaktayız.  Ayrıca çevre konusunda bilinçlendirme ve teşvik için başarılı personellerimize çam fideleri hediye edilerek istedikleri yere dikmeleri sağlanmaktadır.

Yaptığımız tüm çalışmalar ve yerel kuruluşlarla beraber katıldığımız çevre etkinlikleri sonucu almış olduğumuz Yeşil Yıldız, Mavi Bayrak, TUI Çevre Şampiyonu, Travelife Gold ödüllerimizin devamlılığını sağlamak için çalışmalarımızı geliştirerek devam ettirmekteyiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİMİZ

Sürdürülebilir turizm ile turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilerek yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, bölge halkı ile ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Paloma Hotels olarak çevresel sürdürülebilirliği sağlamayı çalışma prensiplerimizin ilk sıralarında bulundurmaktayız.
Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar geliştirilmektedir. Sosyal açıdan sürdürülebilirliği sağlamak da başta çalışanlar olmak üzere misafirlerimiz ve bölge halkını çeşitli etkinliklerle bilinçlendirmekten geçmektedir.